Kehittäminen, kehittyminen, kehitys …

Phoster Oy on kumppaninne liiketoiminnan kehittämisessä. Konsultoimme yrityksiä strategian implementoinnin, prosessien kehittämisen, muutosjohtamisen ja tietotekniikan alueilla.

Luotamme muutosjohtamisen työkaluihin, avoimeen dialogiin ja systemaatiseen mallintamiseen. Mallintamisessa käytämme työkaluna esim. QPR EnterpriseArchitect -ohjelmistoa. Myös MS Visio ja IBM Blueworks ovat tuttuja sekä toisinaan jopa MS PowerPoint voi toimia riittävänä välineenä.

Työotteemme on avoin ja haastava dialogi sekä rohkea uusien ideoiden esille tuominen.