ELY-konsultointi

ELY:n tukema Kehittämiskonsultointi on loppunut vuoden 2023 loppuun mennessä. Kiitoksia kaikille yhteistyöstä.

Phoster Oy on ollut helmikuun 2021 alusta alkaen hyväksytty ELY:n kehittämispalvelujen konsultti. ELY:n kehittämispalvelut on varteenotettava vaihtoehto kehitysprojektin toteuttamiseksi varsinkin pienemmille PK-yrityksille. Palveluun kuuluu kolme alla kuvattua osa-aluetta:

Konsultoinnin tavoitteena on edistää ennen kaikkea yritysten

 • suunnitelmallista liiketoiminnan kehittämistä,
 • hallittua kasvua,
 • yrityksen toiminnan selkeä muutos,
 • yrityksen nousu seuraavalle liiketoiminnan tasolle.

Yleensä konsultointi aloitetaan Analyysi -vaiheella. Siinä kartoitetaan yhden päivän aikana yrityksen:

 • Taloudellinen tilanne (lähtökohtana esim. tuloslaskelma ja tase),
 • Toiminnan nykytila (fyysiset tilat, lay-out, varastot, prosessien tilanne …),
 • Strategisen kehittämisen tavoitteet,
 • Kehittämispotentiaalin tunnistaminen.

Konsultointipalvelun Tuottavuus ja digitalisointi -teeman alla voimme sitten yhdessä kehittää yrityksen toimintaa seuraavilla alueilla:

 • kehitetään työn tuottavuuttta ja sujuvuutta,
 • kehitetään tuotannon tai palvelun prosessien tehokkuutta,
 • kartoitettaan ja kehitetään toiminnan vastuullisuutta huomioiden ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset näkökulmat,
 • selvitetään ja kehitetään teknologian ja digitalisaation hyödyntämisen mahdollisuuksia.

Palvelu toteutetaan käytännössä siten, että asiakas tekee hakemuksen ELY:n nettipalvelussa (ELY sähköinen asiointi). Tällöin asiakas pyytää konsultiksi Phoster Oy / Jouni Leskinen. Hyväksytyn hakemuksen jälkeen voidaan aloittaa konsultoinnin sovitussa laajuudessa. Ennen hakua kannattaa olla yhteydessä meihin, niin voimme yhdessä täsmentää hakua.

Palvelun kustannus on asiakkaalle Analyysipalvelusta 260,- euroa / päivä ja Konsultoinnista 325,- euroa / päivä. Yrityksen kehittämiseen saadaan ulkopuolista osaamista ja näkemystä siis hyvinkin pienellä yrityksen omalla rahallisella panostuksella. Omaa aikaa ja vaivaa tarvitaan joka tapauksessa …

ELY-konsultointi

Helmikuun 2021 alusta lähtien Phoster Oy on hyväksytty konsultiksi ELY-kehittämispalveluihin. ELY:n kehittämispalvelut ovat pätevä vaihtoehto kehittämishankkeen toteuttamiseen erityisesti pienemmille pk-yrityksille. Palvelu sisältää kolme alla kuvattua aluetta:

Konsultoinnin tavoitteena on edistää ennen kaikkea

 • systemaattinen liiketoiminnan kehittäminen,
 • hallittua kasvua,
 • selkeä muutos yhtiön toiminnassa,
 • yhtiön nousu seuraavalle liiketoiminnan tasolle.

Yleensä kuuleminen aloitetaan analyysivaiheesta. Se dokumentoi yrityksen:

 • Taloudellinen tilanne (perustuu esimerkiksi tuloslaskelmaan ja taseeseen),
 • Toiminnan nykytila (fyysiset tilat, tehdasasennukset, varastot, kunkin liiketoimintaprosessin tila …),
 • Strategiset kehitystavoitteet,
 • Kehityspotentiaalin tunnistaminen.

Tuottavuuden ja digitalisaation teemalla voimme sitten yhdessä kehittää yhtiön toimintaa seuraavilla osa-alueilla:

 • kehittää työn tuottavuutta ja sujuvuutta,
 • parantaa tuotanto- tai palveluprosessien tehokkuutta,
 • dokumentoida ja kehittää vastuuta toiminnasta ottaen huomioon ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset näkökohdat,
 • teknologian ja digitalisaation hyödyntämismahdollisuuksien tutkiminen ja kehittäminen.

Palvelu toteutetaan käytännössä niin, että asiakas tekee hakemuksen ELY:n verkkopalvelussa (ELY-asiointi). Tässä tapauksessa asiakas pyytää Phoster Oy:tä / Jouni Leskistä konsultiksi. Hyväksytyn hakemuksen jälkeen kuuleminen voidaan aloittaa sovitussa laajuudessa. Ennen hakemuksen lähettämistä ota meihin yhteyttä, jotta voimme yhdessä täsmentää hakemuksen sisällön ja laajuuden.

Palvelun hinta on analyysipalvelun asiakkaalle 260 euroa päivältä ja konsultointipalveluille 325 euroa päivältä. Toisin sanoen yritys voi aloittaa kehityksen melko pienellä omalla rahoitusosuutilla.