ELY-konsultointi

Helmikuun 2021 alusta lähtien Phoster Oy on hyväksytty konsultiksi ELY-kehittämispalveluihin. ELY:n kehittämispalvelut ovat pätevä vaihtoehto kehittämishankkeen toteuttamiseen erityisesti pienemmille pk-yrityksille. Palvelu sisältää kolme alla kuvattua aluetta:

Konsultoinnin tavoitteena on edistää ennen kaikkea

 • systemaattinen liiketoiminnan kehittäminen,
 • hallittua kasvua,
 • selkeä muutos yhtiön toiminnassa,
 • yhtiön nousu seuraavalle liiketoiminnan tasolle.

Yleensä kuuleminen aloitetaan analyysivaiheesta. Se dokumentoi yrityksen:

 • Taloudellinen tilanne (perustuu esimerkiksi tuloslaskelmaan ja taseeseen),
 • Toiminnan nykytila (fyysiset tilat, tehdasasennukset, varastot, kunkin liiketoimintaprosessin tila …),
 • Strategiset kehitystavoitteet,
 • Kehityspotentiaalin tunnistaminen.

Tuottavuuden ja digitalisaation teemalla voimme sitten yhdessä kehittää yhtiön toimintaa seuraavilla osa-alueilla:

 • kehittää työn tuottavuutta ja sujuvuutta,
 • parantaa tuotanto- tai palveluprosessien tehokkuutta,
 • dokumentoida ja kehittää vastuuta toiminnasta ottaen huomioon ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset näkökohdat,
 • teknologian ja digitalisaation hyödyntämismahdollisuuksien tutkiminen ja kehittäminen.

Palvelu toteutetaan käytännössä niin, että asiakas tekee hakemuksen ELY:n verkkopalvelussa (ELY-asiointi). Tässä tapauksessa asiakas pyytää Phoster Oy:tä / Jouni Leskistä konsultiksi. Hyväksytyn hakemuksen jälkeen kuuleminen voidaan aloittaa sovitussa laajuudessa. Ennen hakemuksen lähettämistä ota meihin yhteyttä, jotta voimme yhdessä täsmentää hakemuksen sisällön ja laajuuden.

Palvelun hinta on analyysipalvelun asiakkaalle 260 euroa päivältä ja konsultointipalveluille 325 euroa päivältä. Toisin sanoen yritys voi aloittaa kehityksen melko pienellä omalla rahoitusosuutilla.