KA Kokonaisarkkitehtuuri – osa 1

Kokonaisarkkitehtuuri (KA) palvelee toiminnan kehittämistä yrityksen tai organisaation tasolla. KA:n tehtävänä on tuottaa riittävät linjaukset strategiasta toimenpaanoon ja jatkuvaan kehittämiseen.

Kokonaisarkkitehtuuria on kehitetty erityiseti julkishallinnon tarpeisiin ja siitä on olemassa laaja suositus JHS 179 (JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen). Tätä mallia voidaan kuitenkin soveltaa – ainakin ajatuskehikkona – myös yritysorganisaatioissa. KA:n edut ovat ilmeisiä:

  • kokonaisnäkemys organisaation tavoitteesta
  • strategian ja operatiivisen toiminnan kytkeminen toisiinsa
  • konkreettiset työkalut järjestelmien suunnitteluun ja hallintaan
  • projektityön tukeminen.

Toiminnan kehittämiseen tuodaan rakenteellinen kokonaisuus, joka tukee kokonaisuuden hahmottamista.

Johtamisen näkökulmasta arkkitehtuuri nivoutuu osaksi koko johtamista: