3.1 ICT strategia

ICT strategia kytkee yrityksen strategian ja ICT toimivaksi kokonaisuudeksi. ICT strategia tukee liiketoiminnan innovointia, palveluiden tuotteistamista, osaamisen kehittämistä, teknologian kehittämistä ja on osa koko yrityksen johtamista.

ICT strategiaa toteutetaan sekä päivittäisessä jatkuvassa palvelussa että strategisten projektien johtamisessa. Usein strategian toteutus vaatii erillisiä kehitysprojekteja: päivittäiset pienet muutokset eivät välttämättä riitä.

Strategian osa-alueet

ICT strategian kokonaisuutta voidaan tarkastella seuraavan kaavion avulla:

Tarjousten ICT strategian luominen ja yllläpito

Silloin, kun pohjalla on olemassa oleva liiketoimintastrategia ja yrityksen suunta on jokseenkin selvillä, niin tärkeintä on aloittaa nopeasti ja saada oppia ICT:n soveltamisesta ja mahdollisuuksista.

”Tärkeintä on päästä nopeasti liikkeelle ja oppia nopeasti, iteroida ja rakentaa luottamusta johtoryhmänä.” – KDK Media

ICT strategiatyö kannattaa tehdä ketterästi iteroiden, jolloin säilyy herkkyys sekä liiketoiminnan vaatimuksille että teknologia kehittymiselle. Joka tapauksessa strategia pitää rakentaa ainakin nämä näkökulmat huomioiden:

Digitaalisuus asettaa omat erityiset haasteensa. Niitä ovat mm.

  • Ymmärrä digitaalisuuden tuhoavat ajurit.  Muodosta konkreettinen näkemys strategisista digitaalisista muutosvoimista omassa liiketoimintaympäristössä
  • Tunnista muodostetava tiimi. Analysoi osaaminen ja organisoi tiimit, jotka voviat tukea ICT strategian käytäntöön vientiä
  • ​Miten syventää innovointikykyä. On opetteltava innovointikyvykkyydet, joilla luodaan enemmän näkemystä ja joilla muutemaan näkemys liiketoimintamallista
  • Otetaan käyttöön toimintasuunnitelmat. Kehitetään henkilökohtaiset toimintasuunnitelmat, jotka on sidottu ICT strategiaan, organisaatioon innovaatiomahdollisuuksiin

Käytännön tasolla pitää suunnitella strategiaohjelma, joka vastaa kysymyksiin:

  • Miten voidaan ymmärtää ICT:n muutosvoimat, jotka voivat muuttaa toimialaa muuttamalla toimialan arvoketjua, kysyntämalleja tai kilpailutilannetta,
  • Miten voidaan kehittää kilpailukykyä siten, että uhasta muodostuu mahdollisuus,
  • Miten toteutetaan ICT strategia sovittamalla avaintoiminnot eri organisaatioissa uusien palveluvaatimusten mukaisesti tasapainottamalla olemassa olevat resurssit, osaaminen ja uudet vaatimukset.