3.4 Järjestelmäintegraatiot

Järjestelmät ovat jatkuvasti tulleet monimutkaisemmiksi ja laajemmiksi. Myös yhä useammassa yrityksessä on käytössä monia eri järjestelmiä. Ilman järjestelmien välistä integraatiota sama tieto joudutaan tallettamaan useaan paikkaan – ja se on päällekkäistä työtä ja tiedon oikeellisuus tavallisesti kärsiii. Näistä syistä tarvitaan järjestelmien välistä integraatiota. Integraatio voi olla sekä yrityksen sisäistä (eri toiminnot tai osastot) että ulkoista (asiakkaat tai toimittajat).

Integraatiotasot ja -mallit

Yritystason integraatioita (EAI) on kolmen tasoisia:

  • Esitystaso
  • Tietomallin / tiedon taso
  • Toiminnalinen taso.

Järjestelmien integraatiotarvetta voi tarkastella esim. järjestelmäkartan avulla (alla yksinkertaistettu esimerkki):

Tavallisesti integraatioita tarvitaan seuraavien sovellusten välillä:

  • CRM – ERP / asiakkaat, myynti
  • PDM – ERP / tuotetiedot
  • ERP – MES / tuotantotilaus, tuotetiedot
  • dokumentinhallinta – ERP

Kaikissa tapauksissa on tärkeää tunnistaa, mikä on kunkin tiedon Master Data -järjestelmä (MD). Tällöin liittymät suunnitellaan MD:n näkökulmasta pitäen mielessä tiedon eheysvaatimukset. Samalla mietitään mikä on tiedon reaaliaikavaatimus tai miten usein tieto voi muuttua.

Integraatiotyökalut

Integraatioiden hallintaan on olemassa erillisiä työkaluja. Ne voviat olla täysimittaisia EAI (Enterprise Apllication Integration) -työkaluja tai tietyn valmistajan omaan järjestelmäänsä rakentamia omianisuuksia. Parasta on joka tapauksessa käyttää työkalua, jota projektin osallistujat jo osaavat. Ellei osaamista ole ennestään, niin sitten kannattaa mennä luottotoimittajan suositusten mukaan.

Integraatioita voidaan tehdä teknisesti monella tapaa – parasta on käyttää jotain standardia, joka on laajasti tuettu ja johon löytyy osaamista. Esimerkkejä standardeista ovat: Edifact tai Finvoice.

Eräs mahdollisuus on tehdä yrityksen ulkoinen sanomatason integrointi jonkin ko,mannen osapuolen toteuttamana. Näitä palveluntarjoajia on muutama vakavasti otettava.

Kehityssuuntia

Yritykset ovat siirtymässä yksittäin toteutetuista integraatiosita laajasti hallittuihin kokonaisuuksiin. Tällöin puhutaan joko SOA tai ESB integraatioista. Tosin usko niidenkin kaikkivoipaisuuteen on jo osittain haihtunut ja ollaan hakemassa ratkaisuja iPaaS ja Hybridi -ratkaisuista.

Aika näyttää …