3.2 IT Governance -malli

IT Governance malli auttaa yrityksiä hahmottamaan ja hallitsemaan yrityksen IT ympäristöä ja sen kehittämistä. Malli on erityisen hyödyllinen laajoissa ja monimutkaisissa yritysympäristöissä, mutta se voi helpottaa suunnittelua myös pienissä yrityksissä. Malli voi tällöin toimia muistilistana asioista, jotka pitää ratkaista.

IT Governance mallin sisältö on seuraava:

IT Governance mallin hyötyjä ovat:

  • se tuo standardinmukaiset menetelmät osaksi IT johtamista,
  • Käytetään yhtenäistä harmonisoitua käsitteistöä läpi koko organisaation, IT :n ja liiketoiminnan välillä – yhteinen kieli,
  • Tukee vahvasti kommunikointia IT:n johtamisessa, päästään ”IT jargonista” ,
  • Avoimia standardeja käyttämällä pystytään toimintaa vertailemaan (Bencmarking),
  • Kasvattaa asiakkaiden/sidosryhmien jne. luottamusta ,
  • IT Governance ei ole mikään yksittäinen prosessi tai ohjelmistoratkaisu, vaan jatkuvan parantamisen menetelmä.

ITIL malli

Eri aktiviteettien hahmottamisessa voidaan nojata esim. ITIL Activity Map -kuvaan, jossa on pyritty huomioimaan kaikki palvelun vaatimat toiminnot:

Aktiviteeteilla on eri rooli ja eri painotus – tämä riippuu toimialasta ja yrityksen toiminnan kypsyysasteesta. Mallia ei ole tarkoitus käyttää kategorisesti vaan hyvin pragmaattisesti tilanteen mukaan.

IT Governance mallin käyttöönotto vaatii huolellista suunnittelua ja paljon kommunikointia, josta on kuvaus alla: