3. Tietojärjestelmähankkeet

Olemme toteuttaneet järjestelmien kehityshankkeita suurissa ja pienissä organsiaatioissa useilla eri osa-alueilla. Järjestelmäkehitys on oleellista nähdä osana koko yrityksen toiminnan kehittämistä. Siksi olemme aina kytkeneet järjestelmäkehityksen yrityksen strategiatyöhön. Strategiakytköksen avulla pyritään tunnistamaan oleelliset järjestelmävaatimukset sekä mihin suuntaan liiketoiminta on kehittymässä.

Hankkeella pitää olla selkeä tarve ja tavoite:

 • tuki liiketoiminnalle
  • uusi tuote tai palvelu
  • palvelun laajentaminen
 • automatisointi
  • manuaalisen prosessin automatisointi
  • IoT ja sen kytkeminen taustajärjestelmiin
 • kustannussäästö
  • vähemmän manuaalista työtä
  • lisäarvoa tuottamattomien vaiheiden poistaminen
 • raportoinnin kehittäminen
 • järjestelmäratkaisun päivittäminen
  • vanha järjestelmä ei ole tuettu
  • liikaa hajanaisia järjestelmiä
  • järjestelmien tietoturvaa tulee kehittää
  • järjestelmien suorituskyky on heikko (hitaus, katkot, käytettäävyys)

Alla olevista linkeistä pääset tarkastelemaan lähemmin eri osa-alueiden kehitystyön näkökulmia ja menetelmiä: