1. Strategiatyö

Useimmilla yrityksillä on olemassa oleva strategia, joka on huolellisesti mietitty ja joka sisältää oleelliset elementit liiketoiminnan kehittämiseksi haluttuun suuntaan.

Me voimme olla avuksi erityisesti strategian käytäntöön viemisessä. Hyväkään strategia ei ole minkään arvoinen, ellei sitä kyetä toteuttamaan.

“However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results.”

― Winston Churchill

Strategian toteuttaminen on erityisen haastavaa nopeasti muuttuvassa ympäristössä, jolloin ketterän strategian menetelmät (’agile strategy’) ovat käytössä; tällöin ei ole käytettävissä perinteisen vuosikelloajattelun rytmiä tai jakoa suunnitteluun ja toteutukseen. Strategian jalkauttamisen osa-alueina näemme seuraavat tekijät:

  • strategian täsmentäminen
  • strategisten nostojen tunnistaminen
  • hanke- ja projektisuunnitelma
  • toteutusprojektit
  • toteutumisen seuranta ja iterointi.

Parhaimmillaan strategiatyö on osa kokonaisjohtamista alkaen liiketoimintamallin päivittämisestä yksittäisten prosessien johtamiseen:

Kehittämisalueet ovat: 1) olemassa olevan strategian kirkastaminen ja jalkauttaminen, 2) liiketoiminnan johtamisen kehittäminen – prosessien kehittäminen, 3) muutoshallinta – strategian jalkauttaminen projektien ja johtamisen keinoin.

Yrityksen olemassa olevat strategia-aineistot, johtamisjärjestelmän kuvaus, organisaatiokaaviot ja muut kuvaamisen kannalta relevantit dokumentit kerätään lähtöaineistoksi. Lähtöaineisto täydennetään avainhenkilöiden alkuhaastattelulla.

Strategiatyön tulee johtaa lopulta prosessien kehittämiseen, jotta ne ovat halutun kehitysohjelman mukaisia ja toteuttavat haluttua strategista tehtävää.