4. Muutosjohtaminen

Mitä on muutosjohtaminen? Miksi tarvitaan muutoksen johtamista? Eikö muutosjohtaminen ole vain johtamista?

Ensiksi on hyvä määritellä muutosjohtaminen: se on organisaation ja toimintatapojen kehittämistä haluttuun suuntaan.  Muutos voi siten kohdistua:

 • liiketoimintamalleihin
 • prosesseihin
 • organisaatioon
 • systeemeihin
 • tehtävärooleihin.

Muutoksen johtamiseen on olemassa useita malleja; kokemuksemme mukaan on tärkeintä että käytetään jotain strukturoitua menettelyä, joka helpottaa asioiden hahmottamista ja hallintaa. Kotterin ’8 Step model’ on kuvattu alla.

Kotter rakensi mallinsa alun perin muutoksen johtamiseen, mutta viimeaikainen kehitys on vienyt mallia enemmän muutoksen kiihdyttämisen suuntaan (leading -> accelerate).

On olemassa hyödyllisiä työkaluja muutosjohtamisen avuksi. Näitä ovat esimerkiksi:

 • sidosryhmäanalyysi – Stakeholder Analysis
 • vaikutusanalyysi – Change and Impact Analysis
 • kommunikointisuunnitelma – Communication Plan
 • toimintasuunnitelma – Activity Plan
 • projektin muutoslista – Change Tracking
 • tapahtumaloki – Incident log.

Tietojärjestelmäprojektissa muutosjohtaminen voidaan nähdä kahdella tasolla: 1) toiminnan muutoksen toteuttaminen ja 2) projektin sisäisten (määritysten) muutosten hallinta.